A.     Infoblox là thiết bị chuyên dụng cung cấp các dịch vụ Core của hạ tầng mạng đảm bảo độ sẵn sàng cao, quản lý tập trung, hiệu năng cao, an ninh bảo mật.

 

1.
    
Dịch vụ quản lý cấp phát địa chỉ IP tự động ( IP Address Management – IPAM):

2.     Dịch vụ DNS và DHCP:
Kiến trúc thiết kế hạ tầng dịch vụ DNS, DHCP đảm bảo sẵn sàng cao, tính ổn định và bảo mật (Best Practice Architecture)
 

Đặc điểm nổi bật khác biệt so với các giải pháp thông thường khác (Microsoft, Linux, BIND…):
-          Kiến trúc: Sử dụng công nghệ Grid

-          Bảo mật cao:
o    Không có root account, không cho phép truy nhập qua Command Shell
o    Hệ điều hành chuyên dụng nên không phải cài đặt bản vá lỗi thường xuyên như giải pháp Microsoft, Linux, BIND…
o    Quản lý, điều khiển tập trung tại Grid Master
o    Lưu lại lịch sử thay đổi
-          Sẵn sàng cao, tối thiểu hóa thời gian khắc phục sự cố:
o    Sự cố với thiết bị phần cứng Member
§ Tự động chuyển sang thiết bị dự phòng nóng nếu chạy chế độ HA
§ Thay thế thiết bị dự phòng nguội nếu chạy chế độ Alone: khai báo grid, tự động cập nhật cấu hình và database từ Grid Master
o    Sự cố với thiết bị Grid Master: Chuyển sang thiết bị Grid Master Candidate
o    Cung cấp dịch vụ DNS cho toàn bộ doanh nghiệp lớn qua một địa chỉ IP nhờ công nghệ Anycast
 
-          Năng lực hệ thống cao: Phù hợp cho doanh nghiệp lớn, nhiều chi nhánh, ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ…
-           Tránh sai sót do thao tác của người vận hành:
o    Tính năng Error Checking: Tự động kiểm tra các cấu hình thiết đặt trước khi áp dụng vào hệ thống
o    Có tính năng Recycle Bin: Khôi phục những thao tác sai
-          Các tính năng khác:
o    Lưu lại lịch sử cấp phát địa chỉ qua dịch vụ DHCP
o    Có phiên bản VMWare cài đặt ngay trên thiết bị Cisco và Riverbed, giúp doanh nghiệp triển khai nhanh chóng, giảm thiểu chi phí đầu tư phần cứng thiết bị.

B.     Thiết bị PortIQ

Là thiết bị chuyên dụng giúp trả lời các câu hỏi thường gặp mà để trả lời cần rất nhiều thời gian và công sức:
-          Có bao nhiêu Switch hiện tại trong hệ thống mạng?
-          Có bao nhiêu Port đang sử dụng, đang không sử dụng?
-          Bao nhiêu năng lực hệ thống chưa được sử dụng?
-          Làm thế nào để xác định ngay một địa chỉ IP đang kết nối vào Port nào, trên Switch nào, thuộc VLAN nào?
-          Làm thế nào để biết có một thiết bị lạ kết nối vào hệ thống Switch mạng?
-          Làm thế nào xác định được tốc độ và trạng thái của Port mà không phải trace trên đường cáp?
-          Những User nào sẽ ảnh hưởng khi nâng cấp Switch mà họ đang kết nối tới?

PortIQ là thiết bị:
-          Thu thập tự động thông tin hạ tầng mạng:
Sử dụng nhiều giao thức khác nhau
Làm việc với nhiều loại Switch của nhiều hãng khác nhau (Cisco, HP, 3Com, Extreme…)
-          Cung cấp thông tin về lịch sử liên hệ giữa IP/Port/VLAN
-          Cho phép quản trị mạng quản lý, kiểm toán và báo cáo trên các thông tin hạ tầng mạng thu thập được
-          Giúp giảm thiểu thời gian và thay thế các thao tác thủ công để xác định nhanh các thiết bị kết nối vào mạng
 Các dòng sản phẩm: