Gigamon cung cấp Giải pháp Visibility cho Public Cloud

 Gigamon hôm nay đã đạt được một mốc quan trọng với sự bắt đầu thử nghiệm cho giải pháp đầu tiên của thế giới, cho phép các doanh nghiệp xem thông tin đi qua các đám mây công cộng. Giải pháp tầm nhìn Gigamon cho đám mây công cộng bắt đầu với thử nghiệm của Amazon Web Services (AWS) Elastic Compute Cloud (EC2).

Theo JP Morgan, tỷ lệ thông tin lưu trữ trong đám mây công cộng được dự đoán sẽ bùng nổ từ 16% đến gần 40% trong vòng 5 năm tới. Với sự phát triển nhanh chóng này, các môi nguy hiểm về lỗ hổng an ninh mạng, rủi ro tuân thủ và hiệu năng ngày càng được quan tâm. Những lợi ích mà đám mây công cộng đem lại không có nghĩa là thỏa hiệp về bảo mật hoặc tính sẵn sàng.

Động thái của Gigamon là một bước tiến đáng kể cho ngành công nghiệp, bằng cách cho phép các doanh nghiệp - lần đầu tiên - tăng tầm nhìn vào các ứng dụng đám mây công cộng trước đây không có thông tin. Tính năng này là chìa khóa để thúc đẩy việc áp dụng điện toán đám mây công cộng và giảm sự gián đoạn và rủi ro liên quan. Với giải pháp tầm nhìn Gigamon, các doanh nghiệp sẽ đạt được sự linh hoạt chưa từng có để thiết kế và cung cấp các cơ sở hạ tầng theo dõi đám mây công cộng đáp ứng nhu cầu kinh doanh của họ.

 

 

>> Đọc tiếp