Palo Alto Network Phòng chống Ransomware

 

Phòng chống Ransomware:

Chúng tôi được quý đối tác/khách hàng hỏi rất thường xuyên rằng làm thế nào Palo Alto Networks có thể giúp ngăn ngừa Ransomware. Dưới đây là một số nghiên cứu và tài nguyên của Palo Alto Networks về cách chúng tôi tiếp cận và ngăn ngừa Ransomeware:

http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2016/04/unit42-ransomware-locky-teslacrypt-other-malware-families-use-new-tool-to-evade-detection/

https://live.paloaltonetworks.com/t5/Threat-Articles/Best-practices-for-ransomware-prevention/ta-p/74148

>> Tìm hiểu thêm về Ransonware tại đây


Ba Bước Then Chốt để Phòng Chống Ransomware:

 

Khi nhận được một cảnh báo về sự lây nhiễm trong hệ thống, thời điểm đó có thể đã quá muộn. Vì vậy, cách để ngăn chặn nhiễm Ransomware là phòng chống nó ngay từ đầu. Nếu bạn làm theo những bước sau, tổ chức của bạn có thể tránh được việc phải thỏa thuận với hacker để lấy lại dữ liệu của bạn:

 

Chuẩn bị - Có một bản sao lưu chắc chắn và chiến lược/kịch bản phục hồi là chìa khóa để phục hồi nếu điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Phòng ngừa - Phân khúc hệ thống (Network Segmentation), kiểm soát truy cập, ngăn chặn malware đã biết, và nhanh chóng phát hiện cũng như ngăn chặn malware mới ngay khi nó phát sinh.

Phản ứng - Hiểu được các thế hệ và chiến dịch Ransomware mới nhất.

 

Các topic mới nhất về Ransonware:

>> Làm thế nào để ngành tài chính ngăn chặn Ransomware

>> Unit42 - Xu hướng mới nhất của Ransomware

 

Hoặc liên hệ ngay với Transition Systems Việt Nam để có buổi chia sẻ trực tiếp về Ransomware.

>> Lấy Báo cáo mới nhất về Ransomware (May 2016)